Ko te reo kia tika – te reo Māori in legal documents

Author: Riana Te Ngahue, Solicitor, Ngāti Porou (Te Whānau a Te Aopare)

 
Redirection

You are switching to another language. Please click Confirm below to continue.